Skumsläckargranskning, inlämning av gamla nödraketer och ’drive-in’ besiktning

Skumsläckargranskning, inlämning av gamla nödraketer och ’drive-in’ besiktning


Tisdagen 30.5, från 18:00 ordnas skumsläckargranskning och ’drive-in’ besiktning

I år kan ni också lämna in gamla nödraketer.