Septipump ur bruk

Septipumpen är ur bruk tillsvidare. Närmaste tömningsstation i Brändö sund


Vasa stad har meddelat att septipumpen är sönder och kommer att ersättas.

Närmaste tömningsstation finns i Brändö sund