Ändring i seglingsföreskrifterna i Vasa

Ändring i seglingsföreskrifterna i Vasa - ny starttid


Ändring i seglingsföreskrifterna i Vasa

4.Starttider
Onsdagsseglingarnas första start vid landstart eller på Kråkfjärden är klockan 18.00.

 

Seglingsnämnden