NYA TÄVLINGSFUNKTIONÄRER

Seglingsnämnden efterlyser NYA TÄVLINGSFUNKTIONÄRER!


 

Seglingsnämnden efterlyser NYA TÄVLINGSFUNKTIONÄRER! Du som vill komma med och arrangera seglingstävlingar anmäl dig åt Rabbe Eklund (rabbe.eklund @ netikka.fi) eller åt Peter Fagerlund (peterf.wsf @ live.com). Du behöver inga förhandskunskaper det enda som behövs är att du är intresserad av segling!

 

En speciell krydda i tävlingsarrangemangen är att WSF arrangerar FM i Match Racing 15 – 17 september 2017. Du har en möjlighet att vara med om detta!