Klubbmästerskap med flagghalning och middag 30.9.2017

Klubbmästerskap och flagghalning med middag. Anmälan via kappseglingar (max 12 besättningar), middagsanmälningar via johan.neovius@wasatilit.fi. Alla med, max 45 pers på middagen i klubbhuset.