KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Höstmöte torsdag 26.10.2016


Wasa Segelförening rf:s medlemmar kallas till ordinarie höstmöte torsdag 26.10.2016 kl. 18.30 i klubbhuset.

Behandling av stadgeenliga ärenden.