KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE torsdagen den 22 februari 2018 kl. 18.30 i klubbhuset


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Wasa Segelförening rf:s medlemmar kallas till ordinarie årsmöte

torsdagen den 22 februari 2018 kl. 18.30 i klubbhuset

Behandling av stadgeenliga ärenden och lyft av lån.

Styrelsen