Tävlingsfunktionärskurs 24-25.3 på WSF.

Tävlingsfunktionärskurs ordnas lö 24.3 - sö 25.3 i klubbhuset. Kursen är tvåspråkig, föreläsare är Susanne Kuusansalo.


Tävlingsfunktionärskurs ordnas lö 24.3 kl. 10.00 – 17. 00, sö 25.3 10.00 – 16.00 i klubbhuset.
Kursen är tvåspråkig, föreläsare är Susanne Kuusansalo.
 
Kursen (med lunch o kaffe) är gratis för föreningens medlemmar.
Anmälan till Marja Jaatinen marja@jaatinen.org senast 17.3.