Boka nattvaktstur

Boka nattvaktstur på nätet. Bokningen öppnas 15.04.2018 kl. 00.00.


Bokningen öppnas 15.04.2018 kl. 00.00. Logga in via "Min profil" för att boka.

Nattvaktsturen skall bokas inom maj månad, bokningen stängs 15.05.2018 kl 23:59:59 därefter kan ni boka på anslagstavlans lista fram till 31.5. Båtplatsinnehavare som inte bokat en tur, eller friköpt sig, tilldelas en nattvaktstur av hamnnämnden.

Om förhinder uppstår ombesörjer medlemmen själv att den bokade turen vaktas. Nattvaktsturerna sträcker sig från 1.06.2018 - 30.09.2018

En kajplats förpliktigar till en nattvaktstur, dvs. medlemmar med flera kajplatser bör vakta/friköpa en vakttur per kajplats.