Bottenhavsregattan 2018

Bottenhavsregattan 2018, Pohjanlahden Regatta 2018. Inbjudan publicerad. Kutsu julkaistu


Inbjudan till Bottenhavsregattan 2018 finns i seglingsprogrammet.

Kutsu Pohjanlahden Regattaan 2018 löytyy täältä.

Regatttan seglas enligt SRS-systemet.

Regattan seglas i samband med WSF:s 140-års jubileum. Mera information om övrigt program under regattaveckan kommer senare, en översikt finns här.