Grundbesiktning 2018

Grundbesiktning 2018 - Skrovbesiktningstillfällen ordnas i år under de flesta tisdagar och torsdagar i maj. Skriv upp ditt namn och dina uppgifter på anmälningslistan och var på plats kl 18 för att avtala med besiktningsmannen om var din båt finns och när på kvällen den blir besiktigad.


Grundbesiktning 2018

Båtar ska grundbesiktigas med fem års mellanrum. Ägaren ansvarar för att båten blir grundbesiktigad.

Den viktigaste delen av grundbesiktningen sker på land, kallas även skrovbesiktning. Båtens undervattenskropp granskas och på insidan av båten ägnas särskild uppmärksamhet åt bland annat genomföringar och slangar. Se därför till att besiktningsmannen har möjlighet att granska de här sakerna i din båt vid besiktningstillfället.

Vid grundbesiktningen får du – båtägaren -  besiktingsprotokollets båda sidor. Ta väl vara på dem för de behövs igen då besiktningen slutförs när båten är klar att använadas och är sjösatt.

Skrovbesiktningstillfällen ordnas i år under de flesta tisdagar och torsdagar i maj. Skriv upp ditt namn och dina uppgifter på anmälningslistan och var på plats kl 18 för att avtala med besiktningsmannen om var din båt finns och när på kvällen den blir besiktigad.

Kom ihåg att besiktningsmännen gör sitt arbete för föreningen och dess medlemmar på friviliig basis.

 

Filip Stén

Besiktningsnämndens ordf