Gastbörs!

Behöver du gast(ar) eller vill du komma med och kappsegla?


Då är vår nya gastbörs just för dig. 

Du som vill bekanta dig med kappsegling från arrangörsbåt kan också använda börsen.

Kontakta Lotta Risku 040-5263623 eller Mats Björklund 050-5328504 för att komma med i WhatsApp-gruppen.