Åtgärder för att stoppa corona

Åtgärder för att stoppa corona


Bästa medlemmar i Wasa Segelförening,

Bästa besökare i Wasa Segelförenings hamn,

Vårt förbund, Segling och Båtsport i Finland, har uppdaterat sina direktiv för tävling och fritidsverksamhet enligt Regionalförvaltningsverkets beslut den 19.5. De uppdaterade direktiven hittas på förbundets hemsidor under adressen https://sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/

Wasa Segelförening följer fÃöbundets direktiv vid anordnande av föreningens verksamhet.

Trots att restriktionerna gradvis lättas, uppmanar vi alla att fortsättningsvis förhindra smittspridning, bland annat genom att iaktta god handhygien och att hålla säkerhetsavstånd.

Styrelsen