Funktionärsträffen uppskjuts tills vidare

Funktionärsträffen uppskjuts tills vidare


På grund av rådande coronarestriktioner uppskjuts Funktionärsträffen tills vidare. Vi återkommer när läget stabiliserar sig.

Styrelsen