Ingen kappsegling under maj månad

Första kappsegling är 2.6.


På grund av den pågående Covid-19-krisen är kappsegling enligt bl.a. FinRating-regeln förbjuden under maj månad.

Första kappsegling är således 2.6 såvida inte restriktionerna förlängs.