Rapport från SBF:s Superveckoslut

Rapport från SBF:s Superveckoslut


Segling och Båtsport i Finland (SBF) bildades för drygt tio år sedan, när Finlands Seglarförbund och Finlands Båtförbund slogs samman. Den 27-28 november 2021 hölls förbundets Superveckoslut på Hotell Fiskartorp i Helsingfors.

På lördag eftermiddag hölls ett föreningsseminarium under rubriken "Ansvarsfullt till sjöss". Teman som behandlades var "Båtlivets ekonomiska inverkan", "Nya krav gällande avfallshantering och bottenfärger" och "Attitydernas betydelse för en säker verksamhetsmiljö". Seminariet var mycket givande och välbesökt.

Lördagen avslutades med SBF:s 10-års jubileumsgala. Under galakvällen premierades ett stort antal föreningar och individer. WSF-medlemmen Mats Björklund tilldelades förbundets förtjänsttecken i guld för sina mångåriga insatser som internationell matchdomare och internationell domare. Mats utsågs för övrigt till hedersmedlem i WSF på föreningens höstmöte i slutet av oktober i år. Ett stort grattis till Mats!

Superveckoslutet avslutades med SBF:s höstförbundsmöte på söndagen. Av förbundets 352 medlemsföreningar och klassförbund deltog 42 (12%) på förbundsmötet. De representerade 488 (33%) av totalt 1 500 röster. Wasa Segelförening med sina 501 medlemmar och 76 besiktade båtar har 12 röster på förbundsmötet.

Bland de stadgeenliga ärendena fanns styrelsens redogörelse för verksamheten under den pågående verksamhetsperioden, beslut om förbundets strategi och verksamhetsplan samt beslut om förbundets budget 2022. SBF har en bred verksamhet, som täcker allt från små snurrebåtar till stora havskryssare och allt från skäriliv till motorbåtstävling och kappsegling på elitnivå. Därtill fungerar SBF som båtfolkets intressebevakare och lobbyorganisation. Bekanta dig gärna med SBF:s verksamhetsplan och budget 2022 (SPV_TOIMINTASUUNNITELMA-2022_se_pieni.pdfom du vill veta mera om vårt förbund och dess verksamhet.

SBF:s höstförbundsmöte är tillika valmöte. Valnämndens ordförande Yrjö Sahlstedt ondgjorde sig över att föreningarna nominerat så få kandidater till de vakanta posterna (endast för en post fanns det mer än en kandidat) och över att kåren av förtroendevalda domineras av medelålders och äldre män. Höstförbundet återvalde WSF:s kommodor Mikael Still för en andra tvåårsperiod som förbundsstyrelsens viceordförande. Mikael tackade för förtroende och tillade att han tyvärr varken är kvinna eller ung.