Bommen till hamnområdet tas i bruk tisdag 15.11.2022

Bommen till hamnområdet tas i bruk tisdag 15.11.2022


Bästa medlemmar i Wasa Segelförening,

För att minska obehörig trafik och förbättra säkerheten på vårt hamnområde har vi installerat en bom på vägen ned till hamnen. Under seglingssäsongen kommer bommen att vara öppen dagtid och stängd andra tider på dygnet. Nu i vinter kommer bommen att vara permanent nedfälld.

Bommen tas i bruk tisdag 15.11.2022.

För att öppna bommen ska du från din egen mobiltelefon ringa det avgiftsfria numret

044 745 9036

OBS! Det är endast möjligt att öppna bommen från ett telefonnummer som registrerats i bommens program. Vi har registrerat alla medlemmars telefonnummer som fanns i vårt medlemsregister i början av november.

Vid utfart från hamnområdet öppnas bommen automatiskt när bilen är ca. 5 meter från bommen.

Om du har problem med bommen, om ditt telefonnummer saknas eller om du byter telefonnummer, kontakta Michael Wahlroos 040 849 4155 eller Pelle Strömman 040 056 2408.

Styrelsen