Meddelanden från Wasa Segelförening inför det nya året

Elektriciteten i hamnen - Den nya bommen - Seglingsnämnden rekryterar - Besiktningsnämnden rekryterar - Talkon på Djupkastet


Med en vecka kvar av det gamla året vill jag passa på att skriva några rader om det nya.

Elektriciteten i hamnen

Som en reaktion på de skyhöga elpriserna och för att hjälpa till att reducera landets  elkonsumtion och minska hotet av elransonering har vi beslutat stänga av elektriciteten i hamnen under vintermånaderna. För att båtägarna ska kunna underhållsladda ackumulatorerna i båtarna kommer elektriciteten dock att vara på den sista veckan i varje månad. Från och med april är strömmen i hamnen påkopplad som vanligt.

Den nya bommen

Om du har besökt WSF i vinter har du märkt har vi installerat en bom till hamnområdet. För det mesta har bommen fungerat till belåtenhet, men några medlemmar har haft problem att öppna bommen med sin mobiltelefon. Om du har problem med bommen ber vi dig meddela Pelle Strömman, pelle.stromman@gmail.com, 0400 532 408, så har vi chansen att reda ut vad det beror på.

Seglingsnämnden

Wasa Segelförening har gott rykte som arrangör av nationella och internationella tävlingar. Seglingsnämnden söker nu nya medlemmar för att vi även i fortsättningen ska kunna arrangera högklassiga tävlingar i Vasa. Om du är intresserad att komma med och utbilda dig till kappseglingsarrangör ska du kontakta tävlingschefen Marja Sandrén, marja.sandren@jaatinen.org, 046 921 5711.

Besiktningsnämnden

Båtbesiktningen är en av sjösäkerhetens grundpelare. För att upprätthålla och utvidga denna viktiga verksamhet rekryterar besiktningsnämnden nu nya medlemmar. Om du är intresserad att utbilda dig till båtbesiktare ska du kontakta mätnings- och besiktningschefen Michael Wahlroos, wawsailingteam@gmail.com, 040 849 4155.

Talkon på Djupkastet

Djupkastet är Wasa Segelförenings egen skärgårdspärla, som många föreningsmedlemmar besöker flitigt varje sommar. Utskärs- och utfärdssektionen har ambitiösa planer för underhåll och upprustning av Djupkastet. Håll ögonen öppna för information om kommande talkon på Djupkastet. Du kan också göra intresseanmälan till utskärs- och utfärdssektionens ordförande Hasse Eriksson, haerikss@gmail.com, 0500 184 974 eller till Staffan Rönn, staffan@1hk.fi, 040 758 9917, styrelsesuppleant med ansvar för utskärs- och utfärdssektionen.

Som du ser finns det många intressanta uppgifter i Wasa Segelförening att engagera dig i. Kanske det är dags för ett nyårslöfte?

Gott Nytt År!

Mikael Still
Kommodor