Världsomseglaren Tapio Lehtinen besöker WSF måndag 27.3 kl. 18

Världsomseglaren Tapio Lehtinen besöker WSF måndag 27.3 kl. 18


WSF-medlemmen Mikael West var radiooperatör för Tapios kontakt med omvärlden under en del av hans dramatiska Golden Globe Race, som slutade med att hans båt Asteria sjönk på några minuter.

Nu har alla WSF-medlemmar chansen att träffa Tapio live i Klubbhuset måndagen den 27 mars kl. 18.

Kom med och lyssna på vad Tapio har att berätta om sina äventyr.