Utskärs- och utfärdssektionen meddelar: bastun på Djupkastet är klar att användas

Djupkastets bastu kan användas igen


Djupkastets bastu kan användas igen. Den nya bastukamin har installerats, liksom nya skyddsplåtar. 

Ifall du vill vara med i Djupkastets talkogrupp har vi en WhatsApp-grupp, se 

https://tinyurl.com/djupkastettalko

I gruppen kan man diskutera saker som borde åtgärdas, komma överens om vem som eventuellt åtar sig att fixa något, liksom att helt enkelt informera t ex om talkon. Medlemmar som känner att de kunde hjälpa till är välkomna med i gruppen.