Kallelse till höstmöte torsdag 26.10.2023 kl. 18.30

Kallelse till höstmöte


Wasa Segelförening rf:s medlemmar kallas till ordinarie höstmöte

torsdag 26.10.2023 kl. 18.30 i klubbhuset.

Behandling av stadgeenliga ärenden.

 

Styrelsen