Port Djupkastet

WSF:s egen skärgårdshamn Port Djupkastet är belägen på Lilla Furuskär i Köklot ungefär 18 sjömil norrut från hemmahamnen. Djupkastet är ett populärt utfärdsmål för föreningens medlemmar och hamnen är en officiell ankringsplats där inloppet är utmärkt med enslinje och remmare.

WSF:s egen brygga med bojar är till för medlemmar och inbjudna gäster.
Hamnen är skyddad för alla vindar och vattendjupet är 6 meter.
På tomten finns ett loft med bastu, en villabyggnad och ett grilltak vid stranden.

Eluttag finns nere vid bryggan och dessa är främst avsedda för laddning av batterier och bör inte användas för "varmluftsblåsare" eller elektriska värmeelement.

Området vid bryggorna och runt ankringsplatsen har sjömätts. Intill ankringsområdet finns en flytande sugtömingstank, som underhålls av föreningen Håll Skärgården Ren. Komplett inseglingsbeskrivning med djupangivelser hittas under länken:

http://solrutten.fi/farleder/oversikt-over-norra-korsholm-och-vora/djupkastets-inseglingsbeskrivning.html