Rönnskär

WSF har tillsammans med de tre andra båtföreningarna i Vasa arrenderätt till en stuga med bastu på Rönnskär i Vasas ytterskärgård. Området och byggnaderna ägs av Forststyrelsen. På området finns WC och ett grilltak. Det finns också en bra bastu med ”allrum” som delas mellan båtklubbarna.

Till båtföreningarnas förfogande står en stor pontonbrygga som fritt kan användas. Det lönar sig att kolla strömnings hastigheten innan man kör in mot flytbryggan.
Det kan ibland vara rätt hårda strömmar som gör att man missar bojen.

Hela den fasta huvudbryggan är reserverad för Forststyrelsens och andra myndigheters båtar.

Rönnskär är ett naturskyddsområde och bashamn för sjöbevakningen. Under fåglarnas häckningstid bör man undvika strövtåg på ön förutom på vägar och stigar.

Inseglingslinjen till Fäliskär (Rönnskär) har flyttats ett tiotal meter österut i och med att farleden fördjupats hösten 2014. Linjetavlorna har därför tagits bort och farleden försågs i maj 2015 med nya remmare. Farledsdjupet är nu 3,2 meter och ledgångsdjupet 2,4 meter.

Den nya hamnbeskrivningen hittas under länken: http://solrutten.fi/hamnar/malax/faliskar-(ronnskaren)/