AVGIFTER 2020

Medlemsavgifter

Inskrivningsavgift 150 €  Senior, en avgift per matlag
Årsavgift 70 € Seniorer, första personen i matlaget
  40 € Seniorer, andra personen i matlaget
  11 € Juniorer

Hamnavgifter

Kajplatsavgifter 153 € Klass I. 0 -10 m2
  217 € Klass II, 10 - 20 m2
  255 € Klass III, 20 - 30 m2
  305 € Klass IV, 30 - 40 m2
  369 € Klass V, 40 - 50 m2
  438 € Klass VI, 50 - 60 m2
  890 € Klass VII, över 60 m2
  726 € Klass VIII, längsliggande
  770 € Klass B1, bom nya bryggan 10,5 m
  825 € Klass B2, bom nya bryggan 12 m
    Övriga bomplatser tillägg 10%
     
  22 € /m Uppdragningsplats, ingen avgift för junior- och släpjollar
  55 € Bojplats, egen boj
  22 €  Gästplatsavgift / Dygn
  10 € Gästplats / dygn, båt utan besättning
     
Vinterförvaring    
Segelbåtar, ute 44 € Klass I
  159 € Klass II
  223 € Klass III
  255 € Klass IV
  337 € Klass V
  440 € Klass VI
Motorbåtar, ute 44 € Klass I
  179 € Klass II
  305 € Klass III
  394 € Klass IV
  484€ Klass V
Segelbåtar, inne 90  € Klass I, Jollar
  153 € Klass I
  293 € Klass II
  426 € Klass III
Motorbåtar, inne 209 € Klass I
  409 € Klass II
  595 € Klass III
     
Lyft med mobilkran 50 € Klass I-II
(ingår ej i v.förv.avg) 77 € Klass III
  110 € Klass IV-VI
     

 

Sommarförvaring på land Hamnnämnden kan undantagsvis efter prövning anvisa plats och fastställa avgift för båt som ansökt om plats senast 30.4

 

Hamnkran   Lyft i samband med kappsegling
  22 € Servicelyft, medlem
  110 € Icke medlem
Elektricitet 80€

Per säsong, ej kontinuerlig inkoppling (annars enligt förbrukning) 

Bastu

Användning av grillbastun förutsätter att en myndig WSF medlem deltar och ansvarar för tillställningen.

Grillbastun 8 € + 2 € / Pers kl. 08 - 17 
25 € + 5 € / Pers kl 17 - 24
För medlemmars privata evenemang
  250 € 08.00 - 17.00 för företag
  300 € 17.00 - 24.00 för företag
     
Strandbastun 20 € 08.00 - 17.00
  20 € 17.00 - 24.00


Övriga avgifter

Hobbyrummet 550 € + El per vinter och bås. Om båten upptar båda båsen betalas dubbel avgift. El enligt förbrukning 
Nattvakt 150 € Friköp av nattvaktstur
  300 €
Avgift för utebliven bevakning 
Utskärshamnar 25 €
Nyckehyra/år (Djupkastet + Rönnskär)
WSF Sailing Academy    
Seglarskolan för vuxna 150 € Nybörjarkurs, medlemmar
  300 € Nybörjarkurs, icke-medlemmar
Wasa Sailing Center 200 € Medlemsavgift
 Juniorskolan 250 € Säsongsavgift
  150 € Nybörjar- och fortsättningskurser, 5 x 3 timmar under en vecka