AVGIFTER

2023

 
                 
MEDLEMSAVGIFTER        
  Inskrivningsavgift (endast seniorer, en avgift per hushåll)            220,00 €
  Årsavgift, seniorer (första personen i hushållet)               80,00 €
  Årsavgift, seniorer (andra personen i hushållet)               45,00 €
  Årsavgift, juniorer               12,00 €
  Medlem som inte betalt årsavgiften på två år stryks ur medlemsregistret (WSF:s stadgar § 5)        
HAMNAVGIFTER                
  Kajplatsavgifter        
      Pir A, B och C: Pris enligt båtens bredd, €/m            106,00 €
      Pir D, plats D1-D16: Fast pris            893,00 €
      Pir D, plats D17-D20: Fast pris            956,00 €
      Pir E: Fast pris            278,00 €
      Pir P: Fast pris            241,00 €
      Längsliggande: Fast pris            842,00 €
      Uppdragningsplats (gäller ej junior- eller släpjollar), per meter               27,00 €
  Gästplatsavgifter        
      Gästplatsavgift per dygn, båt med besättning               30,00 €
      Gästplatsavgift per dygn, båt utan besättning               15,00 €
  Vinterförvaring        
      Segelbåtar utomhus: Pris enligt båtens area L x B, €/m2               10,00 €
      Motorbåtar utomhus: Pris enligt båtens area L x B, €/m2               13,00 €
      Segelbåtar inomhus: Pris enligt båtens area L x B, €/m2               25,00 €
      Motorbåtar inomhus: Pris enligt båtens area L x B, €/m2               36,00 €
    Lyft med mobilkran        
      L x B mindre än 20 m2               59,00 €
      L x B från och med 20 m2 till och med 30 m2               90,00 €
      L x B över 30 m2            128,00 €
    Höst- och vårlyft med mobilkran ingår inte i vinterförvaringsavgiften eller kajplatsavgiften
  Sommarförvaring på land        
    Hamnnämnden kan undantagsvis efter prövning anvisa plats för sommarförvaring på land, såväl inomhus som utomhus. Avgiften är 2 x vinterförvaringsavgiften. Ansökan inlämnas senast 30 april.
  Hamnkran          
    Lyft i samband med kappsegling, medlem       Ingen avgift
    Lyft i samband med kappsegling, icke-medlem       Ingår i deltagaravgiften
    Övriga lyft, medlem               30,00 €
    Lyft, icke-medlem            130,00 €
BASTU          
  Grillbastun i klubbhuset        
    Medlems privatbokning        
      Dagsturen (kl 08-16)     11,00 €  +     4,00 €  per pers 
      Kvällsturen (kl 17-24)     30,00 €  +     8,00 €  per pers 
    Företagsbokningar        
      Dagsturen (kl 08-16), städning ingår inte i priset            295,00 €
      Kvällsturen (kl 17-24), städning ingår inte i priset            360,00 €
  För icke ifylld checklista/icke utförd städning debiteras            295,00 €
  Strandbastun (för gästande båtar)        
      Dagsturen (kl 08-16)               25,00 €
      Kvällsturen (kl 17-24)               25,00 €
ÖVRIGA AVGIFTER        
  Nattvakt (varje båtplats förpliktigar till en nattvaktstur)        
      Friköp av nattvaktstur            170,00 €
      Avgift för icke genomförd nattvaktstur            340,00 €
  Utskärshamnar        
      Nyckehyra/år (Djupkastet + Rönnskär)               30,00 €
  WSF Sailing Academy        
    Seglarskolan för vuxna        
      Nybörjarkurs, medlemmar            220,00 €
      Nybörjarkurs, icke-medlemmar            440,00 €
    Juniorskolan          
      Säsongsavgift, inkl. tisdagsseglingar och torsdagsträningar            275,00 €
      Nybörjarkurs 5 x 6 timmar under en vecka            175,00 €
  Wasa Sailing Center        
      Säsongsavgift, per person            230,00 €
  J22-avgift för privat användning        
      Per båt per dag               41,00 €