AVGIFTER 2022

Medlemsavgifter

Inskrivningsavgift (endast seniorer, en avgift per matlag) 200 € 
Årsavgift, seniorer, första personen i matlaget 70 €
Årsavgift seniorer, andra personen i matlaget 40 €
 Årsavgift, juniorer 11 €

Hamnavgifter

Kajplatsavgifter  
  Klass I, 0 -10 m2 163 €
  Klass II, 10 - 20 m2 231 €
  Klass III, 20 - 30 m2 272 €
  Klass IV, 30 - 40 m2 324 €
  Klass V, 40 - 50 m2 393 €
  Klass VI, 50 - 60 m2 465 €
  Klass VII, över 60 m2 945 €
  Klass VIII, längsliggande 771 €
  Klass B1, bom nya bryggan 10,5 m 818 €
  Klass B2, bom nya bryggan 12 m 876 €
  Övriga bomplatser tillägg 10%  
  Uppdragningsplats (gäller inte junior- eller släpjollar), per meter 24 €    
  Gästplatsavgift per dygn, båt med besättning 30 € 
  Gästplats per dygn, båt utan besättning 15 €
Vinterförvaring  
Segelbåtar, utomhus  
  Klass I, 0 -10 m2 48 €
  Klass II, 10 - 20 m2 169 €
  Klass III, 20 - 30 m2 237 €
  Klass IV, 30 - 40 m2 272 €
  Klass V, 40 - 50 m2 359 €
  Klass VI, 50 - 60 m2 467 €
Motorbåtar, utomhus  
  Klass I, 0 -10 m2 48 €
  Klass II, 10 - 20 m2 191 €
  Klass III, 20 - 30 m2 324 €
  Klass IV, 30 - 40 m2 419 €
  Klass V, 40 - 50 m2 515 €
Segelbåtar, inomhus  
  Klass Ia, jollar 0 -10 m2 97 €
  Klass Ib, övriga, 0-10 m2  163 €
  Klass II, 10 - 20 m2 312 €
  Klass III, 20 - 30 m2 453 €
Motorbåtar, inomhus  
  Klass I, 0 -10 m2 223 €
  Klass II, 10 - 20 m2 433 €
  Klass III, 20 - 30 m2 621 €
Lyft med mobilkran  
  Klass I, 0 -10 m2 54 €
  Klass II, 10 - 20 m2 54 €
  Klass III, 20 - 30 m2 82 €
  Klass IV, 30 - 40 m2 117 €
  Klass V, 40-50 m2 117 €
Höst- och vårlyft ingår inte i vinterförvaringsavgiften eller kajplatsavgiften

 

Sommarförvaring på land
Hamnnämnden kan undantagsvis efter prövning anvisa plats och fastställa avgift för båt som ansökt om plats senast 30.4

 

Hamnkran  
  Lyft i samband med kappsegling     -     
  Servicelyft, medlem 24 €
  Lyft, icke medlem 117 €
Elektricitet  
  Per säsong, ej kontinuerlig inkoppling (annars enligt förbrukning) 85 €

Bastu

Användning av grillbastun förutsätter att en myndig WSF medlem deltar och ansvarar för tillställningen.

Grillbastun  
  Medlems privatbokning  
    Dagsturen (kl 08-16) 10 € + 3,50 € per person
    Kvällsturen (kl 17-24) 27 € + 7 € per person
  Företagsbokningar  
    Dagsturen (kl 08-16), Städning ingår inte i priset 270 €
    Kvällsturen (kl 17-24), Städning ingår inte i priset 330 €
För icke ifylld checklista/icke utförd städning debiteras 270 €
Strandbastun  
  Dagsturen (kl 08-16) 22 €
  Kvällsturen (kl 17-24) 22 €


Övriga avgifter

Nattvakt  
  Friköp av nattvaktstur 156 €
  Avgift för utebliven bevakning  312 €
Utskärshamnar  
  Nyckelhyra per år (Djupkastet + Rönnskär) 26 €
WSF Sailing Academy  
Seglarskolan för vuxna  
  Nybörjarkurs, medlemmar 200 €
  Nybörjarkurs   400 €
Juniorskolan  
  Säsongsavgift 200 €
  Nybörjarkurs 5 x 3 timmar under en vecka 150 €
  Fortsättningskurs 5 x 3 timmar under en vecka 150 €
Wasa Sailing Center  
  Säsongsavgift, per person 210 €
J22-avgift för privat användning  
  Per båt per dag 37 €