AVGIFTER 2016

Medlemsavgifter

Inskrivningsavgift 100 €  Senior, en avgift/matlag
Årsavgift 50 € Seniorer
  10 € Juniorer

Hamnavgifter

Kajplatsavgifter 139 € Klass I. 0 -10 m2
  197 € Klass II, 10 - 20 m2
  231 € Klass III, 20 - 30 m2
  277 € Klass IV, 30 - 40 m2
  335 € Klass V, 40 - 50 m2
  398 € Klass VI, 50 - 60 m2
  809 € Klass VII, över 60 m2
  660 € Klass VIII, längsliggande
  700 € Klass B1, bom nya bryggan 10,5 m
  750 € Klass B2, bom nya bryggan 12 m
    Övriga bomplatser tillägg på 10%
     
  20 € /m Uppdragningsplats, ingen avgift för junior- och släpjollar
  50 € Bojplats, egen boj
  20 €  Gästplatsavgift / Dygn
  10 € Gästplats / dygn, båt utan besättning
     
Vinterförvaring    
Segelbåtar, ute 40 € Klass I
  144 € Klass II
  202 € Klass III
  231 € Klass IV
  306€ Klass V
Motorbåtar, ute 40 € Klass I
  162 € Klass II
  277 € Klass III
  358 € Klass IV
  440€ Klass V
Segelbåtar, inne 81  € Klass I, Jollar
  139 € Klass I
  266 € Klass II
  387 € Klass III
Motorbåtar, inne 190€ Klass I
  370 € Klass II
  531 € Klass III
     
Lyft med mobilkran 45 € Klass I-II
(ingår ej i v.förv.avg) 70 € Klass III
  100 € Klass IV-V
     

 

Sommarförvaring på land Hamnnämnden kan undantagsvis efter prövning anvisa plats och fastställa avgift för båt som ansökt om plats senast 30.4

 

Hamnkran - Lyft i samband med kappsegling
  20 € Servicelyft, medlem
  100 € Icke medlem
Elektricitet 70€

Per säsong, ej kontinuerlig inkoppling (annars enligt förbrukning) 

Bastu

Användning av grillbastun förutsätter att en myndig WSF medlem deltar och ansvarar för tillställningen.

Grillbastun 5+2 € / Pers kl. 08 - 17, 
20 + 5 € / Pers kl 17 - 24
För medlemmars privata evenemang
  250 € 08.00 - 17.00 för företag
  250 € 17.00 - 24.00 för företag
     
Strandbastun 20 €  


Övriga avgifter

Hobbyrummet 500 € +EL per vinter och bås. Om båten upptar båda båsen betalas dubbel avgift. El enligt förbrukning 
Nattvakt 150 € Friköp av nattvaktstur
  300 €
Avgift för utebliven bevakning 
Utskärshamnar 25 €
Nyckehyra/år (Djupkastet + Rönnskär)