Samtliga medlemmar kan skapa sig en profil på internwebben och genom att logga in komma åt sådana boknings och anmälningsfunktioner som är tillgängliga endast för föreningsmedlemmar.

Bland annat bokning av grillbastu, nattvaktsturer eller anmälan till båtlyft sker via webben. Kappseglings- och kursanmälan är tillgängliga även för icke-föreningsmedlemmar. Vid frågor eller kommentarer om internwebben, kontakta sekreteraren.

Här hittar du en manual för hur du loggar in på den interna webben och gör din kajplatsanhållan.

Kappseglingsanmälan
Kurs / Evenemang anmälan

Anmälningar till besiktningstillfällena görs på listan som finns på anslagstavlan i klubbhuset.