Kontakt

Wasa Segelförening r.f.
PB 286
65101 VASA
Tel. 317 6770
Fax. 317 6767
mail@wasasegelforening.fi

 
Vaktmästare
Mikael Lassfolk
Uddnäsvägen 14
65170 VASA
0400 533 483

 

Restaurang Seglis
Öppen maj-december
Tel 010 320 3779