Styrelsen 2017-2018

  KOMMODOR
Mikael Still

mikael.still @ visionworks.fi
040 704 7078
Allmän ledning, Information, PR, Årsboken,
Bottenhavsseglarna, SBF, Utvecklingsfrågor,
Seglarskolan, Skolningsansvarig

VICEKOMMODOR:
Per Strömman

pelle.stromman @ gmail.com
0400 562 408
Fastigheterna, Restaurangen, 
Vaktmästaren

 
       
  HAMNKAPTEN:
Leif Backman
leif.w.backman0 @ gmail.com
0400 350 594
Hamn- och gästhamnsansvarig, 
Miljöansvarig, Nyckelansvarig
SEKRETERARE
Jaana Wessman-Blusi
jaana.wessman-blusi @ fpa.fi
050 369 9236
Kansli, Medlemsregister, Arkiv, Webmaster
 
       
  EKONOM
Johan Neovius

johan.neovius @ wasatilit.fi
040 593 9804
Ekonomi, Värdepappersportföljen, 
Bokföring, Fakturering, Sponsoranskaffning

TÄVLINGSCHEF:
Mats Björklund

mats.bjorklund @ mac.com
050 532 8504
Tävlingsverksamhet

 

       
  JUNIORCHEF
Fritjof Sahlström
fritjof.sahlstrom @ abo.fi
050 324 7515
Juniorverksamhet, Juniorbåtarna
LEDAMOT
Kai Volotinen
kai.volotinen @ pp.inet.fi
040 771 7426
Båtregister, Besiktning
 
       
 

SUPPLEANT
Mikael Blomberg


Utfärdssegling, Utskärshamnarna

SUPPLEANT
Michael Wahlroos

fmawahlroos @ gmail.com
040 849 4155
Föreningens motorbåtar
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


För att undvika skräppost är e-post adresserna skrivna med mellanrum på båda sidor om @-tecknet. Den rätta e-post adressen till styrelsens medlemmar skrivs utan mellanrum.