WSF Junior Sailing Team 2024-2025

Segling är hela familjens hobby. WSF:s juniorskola riktar sig till barn och ungdomar som är intresserade av segling. Deltagarna behöver inte ha egen båt, eftersom föreningen förfogar över 13 st Optimistjollar för de yngre seglarna och 6 st Zoom8 jollar för de litet äldre juniorerna.

Verksamheten är uppbyggd kring allmän seglingsträning i blå-gröna gruppen, och mera kappseglingsinriktad träning i röda gruppen. Träningar ordnas tisdagar och torsdagar under den isfria säsongen och så länge som det finns intresse. Tröskeln är låg, och alla som är intresserade kan delta i blå-gröna gruppens träningar. Nybörjarna önskas komma med via nybörjarkursen. De längre hunna har möjlighet att delta i distriktstävlingar, nationella rankingtävlingar, FM-tävlingar osv, allt efter eget och föräldrars intresse och engagemang. 

Anmälan till verksamheten 2024  


SÄSONGEN 2024

Info om träningar sommarsäsong 2024

Säsongsanmälan till jolleseglingen gäller alla kvällsträningar under isfria perioden (under kallare tiden, tidig vår - höst krävs torrdräkt för att delta, annars kläder enligt väder). 

Kostnaden för säsongen 280€ (från islossning till isläggning + vinteraktiviteter).

För dem som deltagit i nybörjarkurs 2024 är avgiften för resten av säsongen 150 €. Om man inte redan anmält sig, kan man anmäla sig för säsongen här.

De som anmäler sig för säsongen skrivs in som juniormedlemmar vid WSF (årsavgift 12€, ingår första året) och via det också i SBF - Segling och Båtsport i Finland

Som infokanal använder vi Whatsapp. De som anmält sig till säsongen läggs med i whatsappgruppen "WSF Juniorer" och får via den dagsaktuell information om träningarna. Om ni inte använder Whatsapp, vänligen meddela så informerar vi på annat sätt. 

 


Nybörjarkurser 2024 

Nybörjarkurs kommer att ordnas under vecka 23 och 24, måndag-fredag (3-7.6. och 10-14.6.) kl. 9-15.

På nybörjarkusen övar man  baskunskaper i segling, för genom teori på land och sedan i praktiken på vattnet. Målet är att kunna hantera sin båt under handledning av en instruktör, samt tack vare sina nyvunna kunskaper uppskatta segling och sjöliv. Kursen är menad till barn och ungdomar i åldern 6-12 år. Enda som behövs för kursen är simkunskap och gott humor. Välkomna med!

Kursen består av ca 5 h undervisning/lekar/övningar + 1 h lunchpaus per dag.

Kurspriset är 175 €/barn eller 300 €/2 barn från samma familj.

Anmälan till kursen gör här

Om ni har några frågor om kursen, kontakta Hedda Wahlroos hedda.wahlroos@ gmail.com 040 139 5939


Alkeiskurssi 2024

Alkeiskurssit järjestetään viikoilla 23 ja 24, maanantai-perjantai (3-7.6. ja 10-14.6.) klo. 9-15.

Alkeiskurssilla harjoitellaan purjehduksen perustaitoja, ensin rannalla ja sitten käytännössä vesillä. Tavoitteena on pystyä hallitsemaan venettään ohjaajan avustuksella. Kurssi on suunnattu 6-12 vuotialle lapsille. Uimataito ja reipas mieli ovat ainoat vaatimukset kurssille. Kurssi on kaksikielinen. Tervetuloa mukaan purjehtimaan!

Kurssi koostuu 5 h opetusta/leikkejä/harjoituksia + 1 h lounastauko per päivä.

Kurssin hinta on 175 €/lapsi tai 300 €/2 lasta samasta perheestä.

Ilmoittautuminen kurssille täältä.

Jos teillä on kysyttävää kurssista, ottakaa yhteyttä Hedda Wahlroos juniorchef @ wasasegelforening.fi tai 040 139 5939

Missade du kursen, men är intresserad av att komma och bekanta dig med segling kontakta juniorteamet via  juniorchef @ wasasegelforening.fi eller 040 139 5939  (Hedda) eller kom ner till stranden en tisdag eller torsdag kväll. 

  


TRÄNING

Träningar ordnas på två nivåer:

  •  Grön: Båthantering, lekfullhet, kul på sjön, förkunskaper : grundkunskaper i båthantering och intresse för segling och sjön.

  •  Röd grupp: Tävlingsgrupp - tränar målmedvetet, krav: intresse att kappsegla och en säsongs aktiv erfarenhet, aktivt regelbundet deltagande i träningar och i alla (4) klubbtävlingar med sikte på att delta i tävling på nationell nivå.  Obligatoriskt att att meddela om man inte kommer på träning (giltig orsak). För låg aktivitet leder till byte till grön grupp.

Träningstiderna följande: 

Tisdagar och torsdagar kl. 18.00-20.00 

Tider är färdig att gå ut på sjön, kom alltså i tid för att hinna rigga. Rekommenderat ca 17.30. Tillbaka i land ca 19.45 .  

1.10 --> Träningarna fortsätter under hösten så länge det finns minst tre juniorer. Anmälan till träning via whatsapp.


 

WSF Junior Sailing Team består av Hedda Wahlroos (juniorchef, juniorchef @ wasasegelforening.fi  040 139 5939), Michael Wahlroos, Simon Byholm, Jennie Ollila och Wille Herler.

   

WSFVMKVAS Läger 2019

 


Följ med vår verksamhet på Instagram: @wasasegelforening och på Facebook: WSF Junior Sailing Team