WSF Sailing Academy - WSF Junior Sailing Team 2019

 

WSF Sailing Academy är samlingsnamnet för Wasa Segelförenings seglarskolning. WSF Junior Sailing Team ingår i WSF Sailing Academys verksamhet. Segling är hela familjens hobby. WSF:s juniorskola riktar sig till barn och ungdomar som är intresserade av segling. Deltagarna behöver inte ha egen båt, eftersom föreningen förfogar över 13 st Optimistjollar för de yngre seglarna och 6 st Zoom8 jollar för de litet äldre juniorerna. Vi har även tillgång till föreningens J22:or. I föreningen finns också Laser-team med sina privata båtar. Verksamhetens mål är att lära sig seglingens grunder, självständigt manövrera sin båt, samt  tack vare sina nyvunna kunskaper uppskatta segling och sjöliv. 

Verksamheten är uppbyggd kring allmän seglingsträning (torsdagar) och kappseglingsträning (tisdagar). Tröskeln är låg, och alla som är intresserade kan delta i både torsdagsträningarna och tisdagskappseglingarna. Nybörjarna önskas komma med via nybörjarkursen. De längre hunna har möjlighet att delta i distriktstävlingar, nationella rankingtävlingar, FM-tävlingar osv, allt efter eget och föräldrars intresse och engagemang.

 

Viktiga datum 2019:  

JUNI

3-27.6 Tisdagar och torsdagar kl18 Kvällsträning. Var på plats ca 17.30 för att hinna rigga båten, tillbaka i land ca 19.45 

 

JULI

1.7-28.7 Sommarpaus

30.7 kl18 Kvällsträning. Var på plats ca 17.30 för att hinna rigga båten, tillbaka i land ca 19.45 

AUGUSTI

1.8  kl18 Kvällsträning. Var på plats ca 17.30 för att hinna rigga båten, tillbaka i land ca 19.45 

5-8.8 SBF Regionalläger vid WSF  Anmälan

13.8 ->   kl18 Kvällsträning tisdag och torsdag

 28.9 Klubbmästerskap

 

På tisdagar och torsdagar bör du vara på plats ca kl 17.30 för att hinna rigga båten och vara helt seglingsklar senast kl. 18.00. I land kommer vi cirka kl. 19.45 och båtfix till 20.00 Deltagaravgift 200€ för hela säsongen

WSF Junior Sailing Team består av Charlotta Risku (juniorchef, charlotta.risku @ gmail.com), Petteri Genas, Sem Timmerbacka, Hedda Stolpe, Anni Sahlström, Jessica Bertlin, Emilia Nordenswan, Albert Sahlström och Petrus Genas.

På seglingskurserna jobbar Hedda Stolpe, Anni Sahlström, Jessica Bertlin och Emilia Nordenswan,  Petrus Genas och Albert Sahlström som hjälpledare. Intresserade föräldrar är välkomna med som assistenter vid sjösättning och upptagning av jollarna.

 

SBF REGIONALLÄGER I VASA/SPV:n ALUELEIRI  5-8.8.2019 

WSF, VMK ja VAS ordnar tillsammans med Finland Seglings och Båtförbund ett regionalläger  för ungdomar i åldern 7-17 år i Vasa. Lägret har två olika inriktningar, segling och båtsport. Deltagande i seglingslägret förutsätter en minst en sommars erfarenhet av jollesegling.  Instruktör på lägret är Laura Santala från SBF, och  hjälptränarna är från Vasaföreningarna

På seglingslägret tränas kappseglingens grunder, Seglingsträningarna utförs med föreningarnas jollar. Till förfogande finns 12 optimistjollar och 6 Zoom jollar, Det går ockspå att ta med sin egen jolle som personlig utrustning, i detta fall görs en konditions- och säkerhetskontroll innan träningarna inleds. Deltagare bör ha för träningarna lämplig utrustning,

På Båtskolan övas ett roligt och säkert sjöliv. Man bekantar sej med båtar, sjöfartsregler, övar navigation, knopar och sjösäkerhet.  I programmet ingår också provsegling med optimisjolle.

Lägret är ett dagsläger. I närheten erbjuds inkvartering av tex Scandic Waskia

Preliminärt program Seglingsläger 5.8-8.8:

10:00 Förberedelser av båten  

Träning på vatten

12-13 Lunch

Träning på vatten

16:00 Avslut

Onsdag 7.8 eftermiddag blir det ett gemensamt sjöäventyr för båda lägren. Kl-17-18 Presentation av sjöbevakningens verksamhet och båt.

Lägrets sista dag 8.8 ordnas en lägertävling för optimist och zoom.

 

Preliminärt program Båtskola 5.8-8.8:

10:00 Teori, praktiska övningar på vatten och land. (bl.a. navigering, knopar, säkerhet, första hjälp)

 12-13 Lunch

Praktiska övningar på vatten och land. (bla. Sjöfartsregler, sjöräddning)

 16:00 Avslut

Onsdag 7.8 eftermiddag blir det ett gemensamt sjöäventyr för båda lägren. Kl-17-18 Presentation av sjöbevakningens verksamhet och båt.

 Anmälningar Läger 130 eur, inkluderar programmet och mat enligt schemat.

Avbokningar Deltagande kan avbokas senast 2 veckor före lägrets början utan kostnader, 7-13 dagar före debiteras 50% av avgiften och efter det hela avgiften.

Tilläggsinformation:

Seglingslägeransvarig  Hedda Stolpe 040 139 5939   WSFJuniorchef Charlotta Risku 040 5263623

Båtskola Båtskola ansvarig Micaela Sundman 044 3201994 VMK Wille Herler 040 0669292

Anmälningar

WSF, VMK ja VTP järjestävät Vaasassa purjehdus ja veneilyleirin nuorisolle yhteistyössä Suomen purjehdus ja veneilyn kanssa. purjehdusleirille ovat tervetulleita kaikki 7-17 vuotiaat, joilla on vähintään yhden kesän purjehduskokemus. Leirillä harjoitellaan kilpapurjehduksen alkeita. Veneilyleirillä harjoitellaan veneilytaitoja.  Ohjaajana leirillä toimii SPV:n Laura Santala, apuohjaajat tulevat Vaasasta.

 

Leirin purjehdusharjoitukset suoritetaan järjestävien seurojen kevytveneillä, käytettävissä on seuraavat veneet: 12 optimistijollaan ja 6 zoomia. Myös oman em. luokkiin kuuluvan veneen voi tuoda paikalle henkilökohtaiseksi välineeksi, jolloin sen kunto- ja turvallisuustarkastus suoritetaan ennen harjoitusten alkua. Osanottajalla tulee olla harjoituksiin soveltuvat asustus ja varusteet. 

Veneilykoulussa harjoitellaan veneilytaitija tutustutaan veneisiin, merenkulkusääntöihin, harjoitellaan navigointia ja solmuja sekä meriturvallisuuteen liittyviä taitoja.

Leiri toimii päiväleirinä, lähialuella majoitusta tarjoaa esim Scandic Waskia

Alustava päiväohjelma Puhjehdusleiri 5.8-7.8:

10:00 Veneiden varustelu

Vesitreeni

12-13 Lounas

Vesitreeni.

Keskiviikkona 7.8 iltapäivällä yhteinen meriseikkailu veneilyleirin osallistujien kanssa sekä  klo 17-18 Merivartioston veneeseen ja toimintaan tutustuminen

16:00 Loppupalaveri

Leirin viimeisenä päivänä torstaina 8.8 järjestetään leirikilpailu.

Alustava päiväohjelma Veneilykoulu 5.8-7.8:

10:00 Teoriaa, käytännön harjoituksia veneillä ja maissa (m.m. navigointi, solmut, vapaaehtoinen palokunta, ensiapu)

12-13 Lounas

Käytännön harjoituksia vesillä ja maissa (m.m. merenkulkusäännöt, meripelastusta)

16:00 Loppupalaveri

Keskiviikkona 7.8 iltapäivällä yhteinen meriseikkailu purjehdusleirin osallistujien kanssa sekä  klo 17-18 Merivartioston veneeseen ja toimintaan tutustuminen

Ilmoittautumiset

Leirimaksu 130 eur, sisältäen ohjelmaan merkityt ruokailut.

Peruutukset

Osallistumisen peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua kustannuksitta,7-13 pv ennen kurssin alkua peritään puolet leirimaksusta, tämän jälkeen koko maksu.

 Lisätietoja

Purjehdusleiri Purjehdusleirivastaava  Hedda Stolpe 040 139 5939   WSFJunioripäällikkö Charlotta Risku 040 5263623

Veneilykoulu Veneilyleirivastaava Micaela Sundman 044 3201994 VMK Wille Herler 040 0669292

 Ilmoittautumiset

 

Ni kan också följa med vår verksamhet på Instagram: @wsfjuniorsailing och på Facebook: WSF Junior Sailing Team

 


NYBÖRJARKURSER ORDNAS VECKA  23, 24 och 25 

Målgrupp: 7 år fyllda nybörjare 

Mål: Bekanta sig med segling och väcka intresse för optimistjollesegling. Sänka tröskeln för att börja delta i torsdagseglingar. 

Innehåll: rigga sin båt, segling i lätta förhållanden med hjälp av ledare, seglingsövningar genom lek i smågrupp. 

Före kursen har vi ett första tränings- och infotillfälle i Vasa simhall. Där tränar vi att balansera, styra, kapsejsa och reta upp jollen.  

 

Kurs 1:  03.06.-07.06.  kl.  09.00 - 12.00 

Kurs 2:   03.06.-07.06.  kl.  13.00 - 16.00 

Kurs 3:  10.06.-14.06.  kl.  09.00 - 12.00 

Kurs 4  17.06-20.06.   kl.  09.00 - 12.00 (mån-to)

Pris: kurs 1-3 150 €, kurs 4 120 €

 

Vid första dagens start  träffas vi i klubbhuset på andra våningen. Vi börjar med info 5min med föräldrar. Andra dagar träffas vi i jolleparken vid stranden.

Ta med: Lippis, solglasögon (med rem?), solkräm, passliga kläder och skor, jolleväst, mellanmål, ombyteskläder och handduk.

Anmälning wsfjuniorer @ gmail.com

 


FORTSÄTTNINGSKURSER ORDNAS VECKA 24 och 25

Målgrupp: Nybörjarkursens deltagare som vill repetera och fördjupa sina kunskaper i segling eller andra barn som besitter motsvarande kunskaper. 

Mål: Repetera grunderna och fritt segla fasta banor i olika förhållanden. Teknik och praktik. Olika spel och lek med segelbåtar. 

 

Kurs 5:  10.06-15.06.  kl. 13.00 - 16.00

Kurs 6:  18.06-21.06 kl.  13.00 - 16.00 (mån-to)

 

Pris:

Kurs 5: 150, kurs 6: 120 €

 

Vid första dagens start  träffas vi i klubbhuset på andra våningen. Vi börjar med info 5min med föräldrar. Andra dagar träffas vi i jolleparken vid stranden.

Ta med: Lippis, solglasögon (med rem?), solkräm, passliga kläder och skor, jolleväst, mellanmål, ombyteskläder och handduk.

Anmälning  wsfjuniorer @ gmail.com

 

 


Ni kan också följa med vår verksamhet på Instagram: @wsfjuniorsailing och på Facebook: WSF Junior Sailing Team