WSF Junior Sailing Team 2021

Segling är hela familjens hobby. WSF:s juniorskola riktar sig till barn och ungdomar som är intresserade av segling. Deltagarna behöver inte ha egen båt, eftersom föreningen förfogar över 13 st Optimistjollar för de yngre seglarna och 6 st Zoom8 jollar för de litet äldre juniorerna.

Verksamheten är uppbyggd kring allmän seglingsträning i blå-gröna gruppen, och mera kappseglingsinriktad träning i röda gruppen. Träningar ordnas tisdagar och torsdagar under den isfria säsongen och så länge som det finns intresse. Tröskeln är låg, och alla som är intresserade kan delta i blå-gröna gruppens träningar. Nybörjarna önskas komma med via nybörjarkursen. De längre hunna har möjlighet att delta i distriktstävlingar, nationella rankingtävlingar, FM-tävlingar osv, allt efter eget och föräldrars intresse och engagemang. 

Anmälan till verksamheten 2021  Kontakt: wsfjuniorer@gmail.com


SÄSONGEN 2021

Info om träningar sommarsäsong 2021

Säsongsanmälan till jolleseglingen gäller alla kvällsträningar under isfria perioden (under kallare tiden, tidig vår - höst krävs torrdräkt för att delta, annars kläder enligt väder). 

Kostnaden för säsongen 250€ (från islossning till isläggning).

För dem som deltagit i nybörjar- eller fortsättningskurs 2021 är avgiften för resten av säsongen 150 €. Om man inte redan anmält sig, kan man anmäla sig för säsongen här.

De som anmäler sig för säsongen skrivs in som juniormedlemmar vid WSF (årsavgift 11€, ingår första året) och via det också i SBF - Segling och Båtsport i Finland

Som infokanal använder vi Whatsapp. De som anmält sig till säsongen läggs med i whatsappgruppen "WSF Juniorer" och får via den dagsaktuell information om träningarna. Om ni inte använder Whatsapp, vänligen meddela så informerar vi på annat sätt. 

 


TRÄNING

Träningar ordnas på två nivåer:

  •  Grön: Båthantering, lekfullhet, kul på sjön, förkunskaper : grundkunskaper i båthantering och intresse för segling och sjön.

  •  Röd grupp: Tävlingsgrupp - tränar målmedvetet, krav: intresse att kappsegla och en säsongs aktiv erfarenhet, aktivt regelbundet deltagande i träningar och i alla (4) klubbtävlingar med sikte på att delta i tävling på nationell nivå.  Obligatoriskt att att meddela om man inte kommer på träning (giltig orsak). För låg aktivitet leder till byte till grön grupp.

Träningstiderna följande: 

Tisdagar och torsdagar kl. 18.00-20.00 

Tider är färdig att gå ut på sjön, kom alltså i tid för att hinna rigga. Rekommenderat ca 17.30. Tillbaka i land ca 19.45 . 


SEGLINGSLÄGER 

WSF ordnar ett seglingsläger 2-4.8! Deltagande i seglingslägret förutsätter minst en sommars erfarenhet av jollesegling eller genomförd fortsättningskurs sommaren 2021. Deltagare bör ha för träningarna lämplig utrustning.

Preliminärt program  

Seglingsläger 2-4.8:

10:00 Förberedelser av båten och träning på vatten

12-13 Lunch

Träning på vatten

16:00 Avslut

I lägeravgiften (60€)  ingår lunchen. Vid frågor kontakta: 040-8494155 Michael Wahlroos

 

 TRÄNINGSDATUM 2021 (PRELIMINÄRA)  

22.4.21 Talko
27.4.21 Träning
29.4.21 Träning
4.5.21 Träning
6.5.21 Träning
11.5.21 Träning
13.5.21 Träning
18.5.21 Träning
20.5.21 Träning
25.5.21 Träning
27.5.21 Träning
29.5.21 Klubbtävling
1.6.21 Träning
3.6.21 Träning
8.6.21 Träning
10.6.21 Träning
15.6.21 Träning
22.6.21 Träning
24.6.21 Träning
29.6.21 Träning
1.7.21 Träning
3.7.21 Klubbtävling 
6.7.21 Träning
8.7.21 Träning
7.7-28.7.2021 Paus
2-4.8.2021 Regionalläger
10.8.21 Träning
12.8.21 Träning
17.8.21 Träning
19.8.21 Träning
24.8.21 Träning
26.8.21 Träning
31.8.21 Träning
2.9.21 Träning
4.9.2021 Klubbtävling
7.9.21 Träning
9.9.21 Träning
14.9.21 Träning
16.9.21 Träning
21.9.21 Träning
23.9.21 Träning
25.9.21 Klubbmästerskap 
28.9.21 Träning
30.9.21 Träning
5.10.21 Träning
7.10.21 Träning

 

1.10 --> Träningarna fortsätter under hösten så länge det finns minst tre juniorer. Anmälan till träning via whatsapp. 

 


KURSVERKSAMHET 2021

Verksamhetens mål är att lära sig seglingens grunder, självständigt manövrera sin båt, samt tack vare sina nyvunna kunskaper uppskatta segling och sjöliv.

Nybörjar- och fortsättningskurser kommer att ordnas sommaren 2021 enligt följande:

Nybörjarkurser: 

Vecka 23: 

  • Kurs 1, 7.-11.6 kl: 9.00-12.00
  • Kurs 2,  7.-11.6 kl: 13.00-16.00

Vecka 24:

  • Kurs 3, 14.-18 kl: 9.00-12.00

Fortsättningskurser:

Vecka 24:

  • Kurs 4, 14.-18.6 kl: 13.00-16.00

 

Missade du kursen, men är intresserad av att komma och bekanta dej med segling kontakta juniorteamet via wsfjuniorer@gmail.com eller 0408494155 (Michael) eller kom ner till stranden en tisdag eller torsdag kväll. 

 


TRÄNINGAR OCH CORONA RESTRIKTIONER

Så här i coronatider påverkas också vår juniorverksamhet av de restriktioner som gäller. SBF har gått ut med rekommendationer på hur trygg träning kan förverkligas och vi följer dessa i vår planering. Ni kan läsa mer på SBF:s sidor https://sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/

• Var och en har med egen drickaflaska, man dricker inte ur kompisens flaska
• Observera god handhygien. Engångsnäsdukar och handdesinficieringsmedel
• Om man känner sig ens litet sjuk skall man inte träna

 


 

WSF Junior Sailing Team består av Michael Wahlroos (juniorchef, wawesailingteam@gmail.com 040 8494155), Hedda Stolpe, Anni Sahlström, Albert Sahlström, Petrus Genas, Sem Timmerbacka och Wille Herler.

   

WSFVMKVAS Läger 2019

 


Följ med vår verksamhet på Instagram: @wsfjuniorsailing och på Facebook: WSF Junior Sailing Team