Kappseglingsprogram 2018

Datum   

Kappsegling              

Arrangör Inbjudan  Anmälan Resultat 

 25-26.05

 Vårkappsegling VM      Resultat

15.06

Kalle Sundholms
minnessegling

 WSF  Inbjudan  Anmälan Resultat

30.06 

Rönnskär Race  WSF   Inbjudan  Anmälan

Instäld

19-22.07

Bottenhavsregattan
Seglas enligt SRS-systemet
SRS info: svenska suomi
WSF

 Inbjudan-anmälan
Kutsu-ilmoittautuminen

  Resultat

11.08

Vaasan majakan kierros  VM       

18-19.08

2.4 mR ranking WSF

 Inbjudan

Anmälan Resultat

 08.09 

Bebbes Race  WSF 

 Inbjudan

 Anmälan Resultat

29.09

WSF Klubbmästerskap J22

WSF    Anmälan Resultat

Onsdagsseglingar

Datum            

Kappsegling 

Arrangör      Resultat 

16.05

Landstart VAS     Resultat

23.05 

Landstart

VM     Resultat 

30.05 

Landstart VAS     Resultat 

06.06 

Landstart  VM      Resultat 

13.06 

Landstart VAS     Resultat 

20.06 

Landstart VM     Resultat 

01.08 

Kråkfjärden

WSF      Resultat 

08.08

Kråkfjärden

WSF     Resultat

15.08

Kråkfjärden

WSF     Resultat

22.08

Kråkfjärden

WSF     Resultat

29.08

Kråkfjärden

WSF     Resultat

05.09

Kråkfjärden

WSF     Resultat

Vasa
Mästerskap

        Resultat