WSF SAILING ACADEMY

MANSKAPSKURS 2018 (Nybörjarkurs för vuxna)

WSF Sailing Academy är samlingsnamnet för Wasa Segelförenings seglarskolning.

WSF:s seglarskola för vuxna är auktoriserad av Förbundet för Segling och Båtsport i Finland. Den inledde sin verksamhet 1989 och har sedan starten årligen ordnat en grundkurs i segling.

Manskapskurs

Målgruppen är personer som fyllt 16 år som vill skaffa sig grundkunskaper i segling. Målsättningen är att ge deltagarna grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter att fungera som besättning ombord. Efter fullbordad kurs skall deltagarna kunna styra båten, skota seglen, utföra enklare navigering och aktivt delta i allt som sker ombord under gång.

Kursen omfattar 12 timmar teori och 24 timmar praktik. Teoridelen hålls i WSF:s klubbhus och omfattar två kvällar plus en briefing i början av varje praktiksession. Under kursen sjösätter och riggar deltagarna föreningens J-22:or, som används under praktiken. Seglingsdelen omfattar sex kvällar och genomförs i grupper om högst 3 kursdeltagare och en instruktör ombord på föreningens egna J-22 båtar (5 kvällar) och föreningsmedlemmarnas kölbåtar (1 kväll). Erfarna seglare fungerar som instruktörer. Vi startar från WSF:s klubbhamn och seglar på Kråkfjärden och omliggande farvatten. Seglingarna arrangeras med väderreservation. Kursspråket är i huvudsak svenska, men vi kan även göra oss förstådda på finska och engelska. Seglarskolan inleds 4.5 och avslutas 22.6. För närmare information kontakta Mikael Still, mikael.still @ visionworks.fi, 040 704 7078. Maximiantal deltagare: 18.

 

WSF Sailing Academy - Manskapskurs 2018
Onsdag  02.05.2018 18-21  Teori 1  Klubbhuset 
Måndag  07.05.2018 18-21  Sjösättning  Hamnen 
Måndag  14.05.2018 18-21  Teori 2  Klubbhuset 
Måndag 21.05.2018 18-21  Praktik 1  J22 
Måndag  28.05.2018 18-21  Praktik 2  J22 
Måndag  04.06.2018 18-21  Praktik 3  J22 
Måndag 11.06.2018 17-21  Praktik 5  Onsdagssegling på medlemmars båtar
Onsdag  13.06.2018 18-21  Praktik 3  J22 
Måndag  18.06.2018 18-21  Praktik 6  / Avslutning J22 + Knytkalas i Klubbhuset

 

Försäkringar:  Under seglarskolan omfattas föreningens medlemmar automatiskt av Förbundets gruppolycksfallsförsäkring, som gäller vid utövande av sjösport. Övriga kursdeltagare förutsätts ha egna erforderliga försäkringar. Båtarna är försäkrade.

Kursavgift och diplom: Kursavgiften är 150 euro för medlemmar och 250 euro för icke-medlemmar. Diplom utdelas åt alla kursdeltagare, som deltagit i samtliga lektioner, eller som på förhand överenskommit om frånvaro från högst två lektioner.

Anmälningar: Du kan anmäla dig till seglarskolan antingen per e-post till mikael.still @ visionworks.fi eller per telefon 040 704 7078.

Anmälningsblanketten hittar du här:   doc   pdf

Vill du bli medlem: Inskrivningsavgiften för vuxna är 100 euro (vuxna som bor i samma hushåll betalar endast en inskrivningsavgift). Medlemsavgiften för vuxna är 50 euro per år. Medlemsansökan hittar du under Klubbinfo / Blanketter och information

Lärare och instruktörer: Seglarskolan dras av Mikael Still med hjälp av erfarna seglare, som ställer upp som instruktörer och skeppare på praktiksessionerna.