WSF SAILING ACADEMY

WSF Sailing Academy är samlingsnamnet för Wasa Segelförenings seglarskolning.

WSF:s seglarskola för vuxna är auktoriserad av Förbundet för Segling och Båtsport i Finland. Den inledde sin verksamhet 1989 och har sedan starten årligen ordnat en grundkurs i segling.

MANSKAPSKURS 2023

Målgruppen är personer som fyllt 16 år som vill skaffa sig grundkunskaper i segling. Målsättningen är att ge deltagarna grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter att fungera som besättning ombord. Efter fullbordad kurs skall deltagarna kunna styra båten, skota seglen, utföra enklare navigering och aktivt delta i allt som sker ombord under gång.

Kursen omfattar 12 timmar teori och 24 timmar praktik. Teoridelen hålls i WSF:s klubbhus och omfattar två kvällar plus en briefing i början av varje praktiksession. Under kursen sjösätter och riggar deltagarna föreningens J-22:or, som används under praktiken. Seglingsdelen omfattar sex kvällar och genomförs i grupper om högst 3 kursdeltagare och en instruktör ombord på föreningens egna J-22 båtar (5 kvällar) och föreningsmedlemmarnas kölbåtar (1 kväll). Erfarna seglare fungerar som instruktörer. Vi startar från WSF:s klubbhamn och seglar på Kråkfjärden och omliggande farvatten. Seglingarna arrangeras med väderreservation. Kursspråket är i huvudsak svenska, men vi kan även göra oss förstådda på finska och engelska. Seglarskolan 2022 inleds 03.05 och avslutas 21.06. För närmare information kontakta Mikael Still, mikael.still @ visionworks.fi, 040 704 7078. Skolan tar emot maximalt 18 elever. Anmälan senast 21.04 via länken https://wasasegelforening.fi/kursanmalan.html 

WSF Sailing Academy - Manskapskurs 2023
Tisdag 
02.05.2023
18-21
Teori 1 
Klubbhuset
Måndag 
08.05.2023
18-21
Teori 2
Klubbhuset
Måndag 
15.05.2023
18-21
Sjösättning
Hamnen
Torsdag
18.05.2023
18-21
Praktik 1 
J22 
Tisdag 
23.05.2023
18-21
Praktik 2 
J22 
Tisdag 
30.05.2023
18-21
Praktik 3 
J22 
Torsdag
01.06.2023
18-21
Praktik 4 
J22
Onsdag 
07.06.2023
17-21
Praktik 5 
Kappsegling med WSF-medlemmar
Tisdag 
13.06.2023
18-21
Praktik 6/Avslutning
J22 + Knytkalas i Klubbhuset

 

Försäkringar:  Under seglarskolan omfattas föreningens medlemmar automatiskt av Förbundets gruppolycksfallsförsäkring, som gäller vid utövande av sjösport. Övriga kursdeltagare förutsätts ha egna erforderliga försäkringar. Båtarna är försäkrade.

Kursavgift: Kursavgiften är 220 € för medlemmar och 440 € för icke-medlemmar. 

Diplom: Diplom utdelas åt alla kursdeltagare, som deltagit i samtliga lektioner, eller som på förhand överenskommit om frånvaro från högst två lektioner.

Anmälningar: Anmälan via länken https://wasasegelforening.fi/kursanmalan.html 

Vill du bli medlem: Inskrivningsavgiften för vuxna är 220 € (vuxna som bor i samma hushåll betalar endast en inskrivningsavgift). Medlemsavgiften för vuxna är 80 euro per år för den första medlemmen i matlaget, och 45 € per år för den andra personen i matlaget. Medlemsansökan hittar du på länken https://wasasegelforening.fi/klubbinfo/blanketterochinformation.html

Lärare och instruktörer: Seglarskolan dras av Mikael Still med hjälp av erfarna seglare, som ställer upp som instruktörer och skeppare på praktiksessionerna.

 

BEFÄLHAVARKURS

Om intresse finns arrangeras även en befälhavarkurs. För mera information, kontakta mikael.still @ visionworks.fi, telefon 040 704 7078.