WSF SAILING ACADEMY

WSF Sailing Academy är samlingsnamnet för Wasa Segelförenings seglarskolning.

WSF:s seglarskola för vuxna är auktoriserad av Förbundet för Segling och Båtsport i Finland. Den inledde sin verksamhet 1989 och har sedan starten årligen ordnat en grundkurs i segling.

MANSKAPSKURS 2021

Målgruppen är personer som fyllt 16 år som vill skaffa sig grundkunskaper i segling. Målsättningen är att ge deltagarna grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter att fungera som besättning ombord. Efter fullbordad kurs skall deltagarna kunna styra båten, skota seglen, utföra enklare navigering och aktivt delta i allt som sker ombord under gång.

Kursen omfattar 12 timmar teori och 24 timmar praktik. Teoridelen hålls i WSF:s klubbhus och omfattar två kvällar plus en briefing i början av varje praktiksession. Under kursen sjösätter och riggar deltagarna föreningens J-22:or, som används under praktiken. Seglingsdelen omfattar sex kvällar och genomförs i grupper om högst 3 kursdeltagare och en instruktör ombord på föreningens egna J-22 båtar (5 kvällar) och föreningsmedlemmarnas kölbåtar (1 kväll). Erfarna seglare fungerar som instruktörer. Vi startar från WSF:s klubbhamn och seglar på Kråkfjärden och omliggande farvatten. Seglingarna arrangeras med väderreservation. Kursspråket är i huvudsak svenska, men vi kan även göra oss förstådda på finska och engelska. Seglarskolan 2021 inleds 04.05 och avslutas 15.06. För närmare information kontakta Mikael Still, mikael.still @ visionworks.fi, 040 704 7078. Skolan tar emot maximalt 18 elever. Anmälan senast 22.04 via länken https://wasasegelforening.fi/kursanmalan.html 

 OBS! Uppdaterat program!

WSF Sailing Academy - Manskapskurs 2021
Tisdag  04.05.2021 18-21 Teori 1  Klubbhuset
Onsdag  05.05.2021 18-21 Sjösättning   Hamnen
Tisdag  11.05.2021 18-21 Teori 2 Klubbhuset
Tisdag 18.05.2020 18-21 Praktik 1  J22 
Torsdag  20.05.2021 18-21 Praktik 2  J22 
Tisdag  25.05.2021 18-21 Praktik 3  J22 
Torsdag 03.06.2021 18-21 Praktik 4  J22
Onsdag  09.06.2021 17-21 Praktik 5  Onsdagssegling på medlemmars båtar
Tisdag  15.06.2021 18-21 Praktik 6/Avslutning J22 + Knytkalas i Klubbhuset

 

Försäkringar:  Under seglarskolan omfattas föreningens medlemmar automatiskt av Förbundets gruppolycksfallsförsäkring, som gäller vid utövande av sjösport. Övriga kursdeltagare förutsätts ha egna erforderliga försäkringar. Båtarna är försäkrade.

Kursavgift: Kursavgiften är 150 € för medlemmar och 300 € för icke-medlemmar. 

Diplom: Diplom utdelas åt alla kursdeltagare, som deltagit i samtliga lektioner, eller som på förhand överenskommit om frånvaro från högst två lektioner.

Anmälningar: Anmälan via länken https://wasasegelforening.fi/kursanmalan.html 

Vill du bli medlem: Inskrivningsavgiften för vuxna är 150 € (vuxna som bor i samma hushåll betalar endast en inskrivningsavgift). Medlemsavgiften för vuxna är 70 euro per år för den första medlemmen i matlaget, och 40 € per år för den andra personen i matlaget. Medlemsansökan hittar du på länken https://wasasegelforening.fi/klubbinfo/blanketterochinformation.html

Lärare och instruktörer: Seglarskolan dras av Mikael Still med hjälp av erfarna seglare, som ställer upp som instruktörer och skeppare på praktiksessionerna.

 

BEFÄLHAVARKURS

Om intresse finns arrangeras även en befälhavarkurs. För mera information, kontakta mikael.still @ visionworks.fi, telefon 040 704 7078.