WSF SAILING ACADEMY

WSF Sailing Academy är samlingsnamnet för Wasa Segelförenings seglarskolning.

WSF:s seglarskola för vuxna är auktoriserad av Förbundet för Segling och Båtsport i Finland. Den inledde sin verksamhet 1989 och har sedan starten årligen ordnat en grundkurs i segling.

MANSKAPSKURS

Målgruppen är personer som fyllt 16 år som vill skaffa sig grundkunskaper i segling. Målsättningen är att ge deltagarna grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter att fungera som besättning ombord. Efter fullbordad kurs skall deltagarna kunna styra båten, skota seglen, utföra enklare navigering och aktivt delta i allt som sker ombord under gång.

Kursen omfattar 12 timmar teori och 24 timmar praktik. Teoridelen hålls i WSF:s klubbhus och omfattar två kvällar plus en briefing i början av varje praktiksession. Under kursen sjösätter och riggar deltagarna föreningens J-22:or, som används under praktiken. Seglingsdelen omfattar sex kvällar och genomförs i grupper om högst 3 kursdeltagare och en instruktör ombord på föreningens egna J-22 båtar (5 kvällar) och föreningsmedlemmarnas kölbåtar (1 kväll). Erfarna seglare fungerar som instruktörer. Vi startar från WSF:s klubbhamn och seglar på Kråkfjärden och omliggande farvatten. Seglingarna arrangeras med väderreservation. Kursspråket är i huvudsak svenska, men vi kan även göra oss förstådda på finska och engelska. Seglarskolan inleds 02.05 och avslutas 18.06. För närmare information kontakta Mikael Still, mikael.still @ visionworks.fi, 040 704 7078. Skolan tar emot maximalt 18 elever. Anmälan senast 22.04.

 

WSF Sailing Academy - Manskapskurs 2019
Torsdag  02.05.2019 18-21  Teori 1  Klubbhuset 
Tisdag  07.05.2019 18-21  Teori 2  Klubbhuset
Tisdag  14.05.2019 18-21  Sjösättning  Hamnen
Tisdag 21.05.2019 18-21  Praktik 1  J22 
Tisdag  28.05.2019 18-21  Praktik 2  J22 
Tisdag  04.06.2019 18-21  Praktik 3  J22 
Tisdag 11.06.2019 18-21  Praktik 5  J22
Onsdag  12.06.2019 17-21  Praktik 3  Onsdagssegling på medlemmars båtar
Torsdag  20.06.2019 18-21  Praktik 6  / Avslutning J22 + Knytkalas i Klubbhuset

 

Försäkringar:  Under seglarskolan omfattas föreningens medlemmar automatiskt av Förbundets gruppolycksfallsförsäkring, som gäller vid utövande av sjösport. Övriga kursdeltagare förutsätts ha egna erforderliga försäkringar. Båtarna är försäkrade.

Kursavgift och diplom: Kursavgiften är 150 € för medlemmar och 300 € för icke-medlemmar. Diplom utdelas åt alla kursdeltagare, som deltagit i samtliga lektioner, eller som på förhand överenskommit om frånvaro från högst två lektioner.

Anmälningar: Du kan anmäla dig till seglarskolan antingen per e-post till mikael.still @ visionworks.fi eller per telefon 040 704 7078.

Anmälningsblanketten hittar du här:   doc   pdf

Vill du bli medlem: Inskrivningsavgiften för vuxna är 150 € (vuxna som bor i samma hushåll betalar endast en inskrivningsavgift). Medlemsavgiften för vuxna är 70 euro per år för den första medlemmen i matlaget, och 40 € per år för den andra personen i matlaget. Medlemsansökan hittar du under Klubbinfo / Blanketter och information

Lärare och instruktörer: Seglarskolan dras av Mikael Still med hjälp av erfarna seglare, som ställer upp som instruktörer och skeppare på praktiksessionerna.

 

BEFÄLHAVARKURS

Om intresse finns arrangeras även en befälhavarkurs. För mera information, kontakta mikael.still @ visionworks.fi, telefon 040 704 7078.