UTFÄRDSSEGLING

Wasa Segelförening har en lång historia inom utfärdsseglingen och även i dag har föreningen en utfärdssektion som träffas ett antal gånger i året för att diskutera och planera möjliga evenemang. Alltmer har dock vår egen utskärshamn, Port Djupkastet, stärkt sin position som utfärdsställe nummer 1 bland föreningsmedlemmarna. Den har blivit ett populärt ställe där man kan träffa likasinnade seglare, bada bastu och grilla i stranden under vackra sommarkvällar.

WSF hyr också en stuga på Rönnskär, som ligger i yttersta skärgården och är en naturlig anhalt för de som är på väg till Höga kusten.

Det finns några hamnar i skärgården som lämpar sig ypperligt för kortare utfärder och av dessa är det kanske främst skäl att nämna Larsbjörkaskär och Kopparfuruskär som båda sköts av Håll Skärgården Ren.

Larsbjörkaskär har en pontonbrygga, grilltak och bastu. Med segelbåt ligger du bäst med fören mot ändan av bryggan. Man kan gå en bit in på bryggan, men det är grunt nära stranden. Bojar,finns, men tunga båtar bör överväga att använda ankare.

Kopparfuruskär är mycket väl skyddat för nordliga vindar. Även här finns en pontonbrygga. Med segelbåt ligger du bäst med fören mot bryggan. Bojar finns, men de ligger ganska nära bryggan. Hamnen är utrustad att ta emot rullstolsbundna. Vid sydliga vindar kan Lars-Björkasskär vara att föredra.

Nedan finns några hamnar kring Vasa presenterade.

Invid Replot bro finns en brygga med el och vatten. Intill ligger Berny's Café & Restaurant. Hamnen är öppen för vind, men väl skyddad för vågor.

Norr om replot bro finns Replot Hamn, som är mycket väl skyddad om man tar sig till bryggan längst in, nära servicehuset. Hamnen muddrades för några år sen och inseglingsdjupet är nu 2.4 m. Vid Replot hamn finns också Café Arken, servicehus och en badstrand med hopptorn.

Norrskär har en ganska liten hamnbassäng. Mitt i hamnbassängen finns en betongbrygga som man kan lägga sig långskepps mot eller långskepps mot den båt som ligger där. Bryggorna till styrbord används av fiskare. I hårda vindar bör man vara beslutsam när man går in, det är inte lätt att backa och svänga en segelbåt med normal backförmåga. Ön är vacker och väl värd ett besök. Avståndet till Vasa är 30M.

Mickelsörarna. På Kummelskär finns en nedlagd sjöbevakningsstation, numera naturstation med en del service, servicenivån varierar från år till år.

Omfattande hamnbeskrivningar finns på www.solrutten.fi

Generell information om vår kust hittar ni på t.ex. http://www.kvarkenguide.org/.