Bästa medlemmar i Wasa Segelförening, bästa besökare,

Myndigheterna och vårt förbund, Segling och Båtsport i Finland, uppdaterar sina direktiv vartefter pandemiläget förändras.

Wasa Segelförening följer myndigheternas och SBF:s direktiv, begränsningar och rekommendationer vid anordnandet av föreningens verksamhet.

Vi uppmanar alla medlemmar och besökare att fortsättningsvis förhindra smittspridning, bland annat genom att iaktta god handhygien, använda mask och hålla säkerhetsavstånd.

Styrelsen