Bästa medlemmar i Wasa Segelförening,

 

Med hänvisning till punkt 6 i regeringens lista på krisåtgärder för att stoppa corona (se nedan) är alla evenemang i Wasa Segelförenings regi, som inbegriper fler än 10 personer, inhiberade åtminstone till den 13 april.

 

Medlemmarna uppmanas att inte ordna privata tillställningar med fler än 10 personer i Klubbhuset.

 

Styrelsen och nämnderna sköter i första hand sitt arbete på distans.

 

Styrelsen

 

6. Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.