Välkommen till Wasa Segelförening

Wasa Segelförening är en av Finlands äldsta föreningar, grundad 1878. Sin hemvist har föreningen sedan 1907 på Vasklot, endast två kilometer från Vasa centrum.

WSF:s hamn är Vasas officiella gästhamn och erbjuder en skyddad hamn med vacker utsikt över staden.  

”Föreningen har till ändamål att sammanföra för båtsport intresserade personer i Vasa stad med omnejd samt att genom anordnande av kappseglingar och kurser väcka och upprätthålla intresset för segling och sjömanskap…” (Utdrag ur föreningens stadgar)