In English / Suomeksi / På Svenska

Välkommen till Wasa Segelförening

Wasa Segelförening är Vasas officiella gästhamn. Gäsplatserna finns vid en 40 m lång pontonbrygga. På bryggan finns en gästhamnsskylt. 

Gästbryggan rymmer ca 15 båtar förtöjda vid boj. Vid bryggan finns el och sötvatten. Båtar med köldjup mer än 2,2 meter rekommenderas lägga till långsides vid den yttre pontonbryggan och be om platsanvisning av servicepersonalen. Ifall gästbryggan är fullsatt kan gästande båtar använda andra lediga platser.

Föreningens moderna klubbhus erbjuder gästande båtar högklassig service med dusch, toaletter med inva-WC, tvättmaskin, torktumlare, torkrum och ett välutrustat kök. På gräsmattan vid klubbhuset finns en lekplats och ovanför finns Restaurang Seglis som serverar lunch varje vardag och à la carte på kvällen. I Vasklotskogen ovanför restaurangen finns en motionsslinga och en äventyrspark, Zip adventure park. Bastun på piren är avsedd för gästande båtar. Under högsäsong har vi, i samarbete med Vasa stad, hamnvärdar anställda, tel +358 6317 6770 eller 044 277 8456.

Anvia erbjuder sin Netikka WLAN tjänst på hamn-området. Antennen finns på klubbhusets tak. Tjänsten betalas med ett textmeddelande och förutsätter att ni har en finsk mobilanslutning. Ni kan också be hamnvärdarna sända meddelandet och betala dem.

I hamnen finns sugtömmning för septitank och slagvatten och en ekopunkt för avfall och spillolja. Det finns också en 5 tons hamnkran och båtramp. Sjömackar finns i Brändö sund, på andra sidan stadsfjärden och vid Hydrolink, nära motorbåtsklubben.

Hamnbeskrivning med djupförhållanden vid angöringplatser, hittas på solruttens hemsidor. Där finns även den nya inseglingsbeskrivningen till WSF och till de två bränsledepåerna. Kraftlinjen som utgjort hinder i inseglingslinjen har somaren 2014 höjts till 32 meter.

Under www.solrutten.fi hittas även inseglingsbeskrivningar till skärgårdens klubbhamnar. Observera att farleden till Fäliskär/Rönnskären har muddrats och flyttats något hösten 2014. Nya remmare sätts på plats senare i maj 2015. Linjetavlorna har tagits bort.

Nummerförklaring: 1-Gästplatser på flytbryggans norrsida, 2-Bastu, 3-Servicehus, 4-Restaurang Seglis, 5-Sugtömning för septitank

Avståndet till centrum är knappa två kilometer och på promenad-avstånd från hamnen finns det tropiska badparadiset Tropiclandia. Sandö, som ligger halvvägs in till centrum, är en populär badstrand. Cyklar finns tillgängliga för våra gäster.

Till Vasa kan man segla antingen genom norra farleden förbi Ritgrund under den ståtliga Replotbron, västerifrån längs farlederna från Norrskär och Rönnskär eller söderifrån genom Bergöfarleden.

Mera information om Vasa som turiststad hittar du bland annat på Vasa stads hemsidor. Frågor gällande WSF:s gästhamn kan du skicka per e-post till mail @ wasasegelforening.com 

Hamnkapten: Bengt Ståhl, +35850 516 3870, bengt.cg.stahl @ gmail.com

Vaktmästare: Mikael Lassfolk +358400 533 483